Sremska Mitrovica – Uplata elektronskih objedinjenih poreskih prijava nije odložena, već je uvažen predlog poreskih obveznika da se omogući prelazni režim.

Od 1. januara počeće uvođenje elektronskih objedinjenih poreskih prijava, ali će, biti u eksperimentalnoj fazi naredna dva meseca.

Ovaj predlog sada je u skupštinskoj proceduri, kroz amandmane na Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Usvajanje amandmana koji se tiču ovog predloga omogućiće da u januaru i februaru pojedinačne prijave budu unete nakon isplate zarada, ali će biti neophodno da se unesu pre kraja meseca. To nikako ne znači da je objedinjena uplata poreza i doprinosa odložena.

Od marta stari sistem zbirnih prijava prestaje sa radom i postojaće samo pojedinačne prijave koje će funkcionisati u okviru sistema objedinjene naplate poreza i doprinosa.

You may also like