Sremska Mitrovica – Beograd – Na web sajtu ANEM-a objavljen monitoring izveštaj 44 – za maj 2013. i ANEM monitoring publikacija 8 !

U majskom monitoring izveštaju (br.44) pročitajte:

•    Sloboda izražavanja – dva slučaja obrađena u delu pritisci i pretnje govore o tome kako se neki političari i nosioci javnih funkcija ponašaju kada su nezadovoljni izveštavanjem pojedinih novinara i medija o njima – 1. narodni poslanik Cvijan vs. direktor i urednik „Naših novina“; 2. Prokuplje – predsednik lokalnog SNS-a vs. dopisnica Južnih vesti; reakcija nadležnih organa u ovim slučajevima i posledice takvog ponašanja na novinare i medije; u delu sudski postupci analizirane su dve interesantne presude – 1. presuda Višeg suda u Beogradu u slučaju Vukadinović vs. Basara – odstupanja srpske sudske prakse od evropske prakse i standarda u pogledu tretiranja vrednosnih sudova; 2. presuda Apelacionog suda u Novom Sadu u slučaju Kovačević vs. B92, urednik i novinar B92 – primer dobre sudske prakse koja se odnosi na pravo novinara na grešku;
•    Implementacija postojećih zakona – Zakon o radiodifuziji: analiza Izveštaja RRA o ostvarivanju zakonskih i programskih obaveza RTS-a za 2012. godinu; preporuke za unapređenje regulative u pogledu vršenja nadzora RRA nad radom javnog servisa;
•    Usvajanje novih zakona – zbog čega je došlo do zastoja u usvajanju novih medijskih zakona; analiza najavljenog ukidanja pretplate i budžetskog finansiranja javnih servisa;
•    Rad nadležnih organa – regulatorna tela: kako RRA ispunjava svoje obaveze u procesu sprovođenja javnog konkursa za izdavanje dozvola za emitovanje programa a kako u pogledu zaštite autorskog i srodnih prava i kako se to odražava na emitere; državni organi: optužnica Tužilaštva za organizovani kriminal protiv velikog broja lica zbog osnovane sumnje da su organizovanjem telefonskih kvizova i astroloških emisija oštetili veliki broj ljudi i time sebi pribavili značajnu protivpravnu imovinsku korist;  s tim u vezi, preporuke za otklanjanje uočenih nedostataka regulative u pogledu nadležnosti RRA u slučaju satelitskog emitovanja programa;
•    Proces digitalizacije – šta je u ovom periodu urađeno i šta predstoji;
•    Proces privatizacije medija – uticaj kašnjenja u usvajanju Zakona o javnom informisanju i medijima na sprovodivost zakonskih rešenja koja se odnose na privatizaciju medija;
•    Zaključak Izveštaja – važnost nastavka medijske reforme i uzroci i posledice njenog zastoja na medijski sektor.

Četrdeset četvrti Monitoring Izveštaj uradio je stručni tim Pravne službe ANEM-a, advokatske kancelarije „Živković&Samardžić“, u saradnji sa ANEM-om. Pročitajte ga u celosti ili u delovima, ovde.

 

 

 

2. a.   ANEM MONITORING PUBLIKACIJA VIII
2.b.   POZIV NA JAVNU PREZENTACIJU PUBLIKACIJE!

U OSMOJ Monitoring Publikaciji pročitajte:

•    Uvod
•    Zašto još nema medijske reforme u Srbiji – autorka: Kruna Savović, advokat ;
•    Kontrola državne pomoći i medijske reforme u Srbiji – autor: Slobodan Kremenjak, advokat;
•        Sloboda izražavanja – autor: Saša Janković, Zaštitnik građana Republike Srbije;
•        Medijska pismenost kao društvena strategija – autor: Doc. dr Boban Tomić;
•        Evropski sud za ljudska prava, Informatori o praksi Suda – kratak prikaz dve presude ovog suda koje se odnose na primenu člana 10 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: prva se odnosi na povredu slobode širenja informacija, a druga, na povredu slobode izražavanja.

Elektronska verzija Monitoring Publikacije VIII je dostupna na sajtu ANEM-a ovde.

Štampano izdanje ove Publikacije će biti prezentovano na okruglom stolu u organizaciji ANEM-a,
u sredu, 10. jula 2013, u UNS Press centru, Beograd, Knez Mihailova 6, III sprat,
u vremenu od 11h do 14h! Pozivamo Vas da nam se pridružite!

Publikaciju će predstaviti autori tekstova! Nakon toga je predviđena diskusija o temama koje su obrađene u Publikaciji, kao i o aktuelnoj medijskoj situaciji u Srbiji.

Na web sajtu ANEM-a, u rubrici  Monitoring medijske scene, dostupni su svi do sada objavljeni
Monitoring Izveštaji (44), Monitoring Publikacije(8) i izveštaji sa monitoring okruglih stolova!

Realizaciju ovog projekta,  finansijski je podržala Ambasada Kraljevine Holandije
Izneti stavovi pripadaju isključivo autorima i ne moraju predstavljati zvaničan stav
Ambasade Kraljevine Holandije

http://serbia.nlembassy.org/
Realizaciju ovog projekta, finansijski je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
Izneti stavovi pripadaju isključivo autorima i ne moraju predstavljati zvaničan stav
Fondacije za otvoreno društvo, Srbija

You may also like