Sremska Mitrovica –  Skuština grada donela je odluku koja se  primenjuje od izlaska novog službenog lista. Odluka se odnosi na kućni red u stambenim zgradama.

Nedavno doneta odluka definiše vreme kada se poštuje kućni red, odnosno vreme odmora u zgradama, a to je period od 16 do 18 sati i od 22 do 5 ujutro, vikendom do 7 sati. Prema odluci koja je objavljena i u Službenom glasniku, na oglasnoj tabli u stambenoj zgradi mora postojati spisak sa imenima stanara i brojevima stanova.


Najveći deo kontrole sprovodiće Komunalna policija grada. Po rečima direktora, komunalna policija će razgovarati sa predstavicima stanara zgrada o novom pravilniku a nakon toga će vršiti svoju dužnost u saradnji sa stanarima.

Vreme kućnog reda propisano je zakonom i svi građani dužni su da ga poštuju. Međutim, ukoliko neko od komšija bez upozorenja prekine ovo vreme, stanari zgrade imaju pravo da ga prijave komunalnoj policiji.

Primera radi, građani se mogu žaliti komunalnoj policiji zbog glasne muzike, kućnih aparata poput pojačanog televizora, radija, korišćenja usisivača usred noći ili  bušenja zidova u vreme kućnog reda i sličnih radova, građani imaju zakonsko pravo da se žale i pozovu komunalnu policiju.

Ovoj službi građani mogu prijaviti ometanje kućnog reda i mira lično, dolaskom u prostorije Komunalne policije ili telefonom.

 

You may also like