Sremska Mitrovica – Komunalna policija Grada Sremska Mitrovica proteklih mesec dana vrši kontrolu zauzimanja javne površine u gradu i selima. Nakon izdavanja upozorenja, komunalni policajci će kontrolisati da li građani postupaju po datim upozorenjima.

Akcija Komunalne policije podrazumeva kontrolu uklanjanja građevinskog materijala i građevinskog šuta – drva, uglja, peska, šljunka, cigala, blokova, crepa, kao i uklanjanje poljoprivrednih i priključnih mašina, havarisanih vozila, plovnih objekata.

Kontrola zauzimanja javne površine vrši se kako na teritoriji Sremske Mitrovice, tako i u svim selima na teritoriji Grada, gde se, prema rečima načelnika Komunalne policije Miroslava Jokića, ovakvi problemi najčešće javljaju.

Prilikom sprovođenja akcije i kontrole komunalni policajci najpre deluju pismenim i usmenim upozorenjima. Ukoliko građani ne postupe po upozorenjima, izriče se mandatna kazna. Ona se naplaćuje na licu mesta i iznosi 5.000 dinara.

Kako kažu u Komunalnoj policiji, završen je deo koji se tiče upućivanja pismenih i usmenih upozorenja. Nakon obilaska grada i svih mitrovačkih sela, u naredna dva meseca, vršiće se kontrola postupanja građana po izrečenim upozorenjima.

U Komunalnoj policiji apeluju na sve građane da postupe po pismenim i usmenim upozorenjima, kako bi izbegli mandatne odnosno novčane kazne.

You may also like