Sremska Mitrovica – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je konkurs za prijem učenika na smeštaj i ishranu za školsku 2013/2014 godinu u Domu učenika srednjih škola u Sremskoj Mitrovici.

Prvi upisni rok je od 8. do 16. jula, a za preostala slobodna mesta i za osetljive društvene grupe koje nisu dobile smeštaj u prvoj raspodeli biće drugi upisni rok od 26. do 30. avgusta.

Preliminarna rang lista biće objavljena 17. jula . Svaki kandidat ima pravo prigovora na rang listu u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja. Konačna rang lista biće objavljena 26. Jula.

Ispunjavanje uslova za prijem u ustanovu kandidati dokazuju odgovarajućom originalnom dokumentacijim, odnosno overenim fotokopijama, detaljnije o tome ovde.

Dom ove godine ima 193 raspoloživa mesta. Pravo na smeštaj i ishranu imaju redovni učenici srednjih škola u Republici Srbiji čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, državljani Srbije koji nemaju prebivalište u mestu u kome se nalazi sedište ustanove, učenici strani državljani država u okruženju čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i učenici iz osetljivih društvenih grupa.

Osim smeštaja i ishrane učenici ostvaruju uslove za obrazovanje, vaspitanje, kulturno-zabavnu delatnost, fizičku rekreaciju i druge potrebe učenika.

Učenicima je dostupna savremeno opremljena kuhinja sa trpezarijom u kojoj se servira kvalitetna i raznovrsna hrana, čitaonica i biblioteka sa fondom od preko 6.500 knjiga u kojoj organizuju i pesničke večeri, medijateka sa televizorom, videobimom i dvd uređajem, informatički kabinet sa savremenim računarima i pristupom internetu, tereni za male sportove, automatska streljana, bilijar sala i sto za stoni tenis.

Dom se tokom raspusta koristi za smeštaj i ishranu sportskih grupa i klubova, učesnika raznih takmičenja i manifestacija.

 

You may also like