Izdavanje građevinskih dozvola u roku od mesec dana

Sremska Mitrovca – Proteklih dana ponovo aktuelna tema je donošenje i primena novog Zakona o planiranju i uređenju prostora, koji predviđa izdavanje građevinske dozvole za mesec dana, ali i plaćenje konverzije.

Pored cilja da se svi nelegalno izgrađeni objekti legalizuju, postoji još jedan, a to je dolazak stranih investirora koji u velikoj meri dobijanje dozvola za gradnju i propratnu proceduru smatraju velikom preprekom.

Kako bi privukli više inostranih investitora Uprava za urbanizam i stambeno – komunalne poslove Sremske Mitrovice je omogućila da za izgradnju proizvodnih objekata svaki investitor sa sređenom dokumentacijom dozvolu može dobiti u roku od 7 do 30 dana, što je napravilo značajnu razliku u odabiru lokacije, čime je naša opština postala primamljivija investitorima za izgradnju nekih od proizvodnih pogona koji posluju u našoj opštini, kao i svim potencijalnim investicijama.

U Mitrovici u ovom trenutku podneto je oko 4500 zahteva za legalizaciju, a informacije o broju nelegalnih objakata će se saznati naknadno internom kontrolom nakon koje sledi rušenje istih.

U Srbiji se trenutno čeka 270 dana na izdavanje građevinske dozvole, a novim zakonom biće omogućeno građanima da u roku od 8 dana dobiju dozvolu za izgradnju privatnih kuća, pomoćnih objekata, malih lokala (do 100m), a za izgradnju većih stambenih i industrijskih objekata do 25 dana. Predviđeno je da se sve dozvole izdaju na jednom šalteru što dodatno olakšava čitav proces.

Zakon bi trebao da se nađe u skupštinskoj proceduri do 20. decembra.

You May Also Like