Sremska Mitrovica – Prvi, NOVI, računi za električnu energiju utrošenu u julu koje izdaje Elektro Privreda Srbije Snabdevanje stigli su na adrese kupaca.

Kako saznajemo u Elektrodistribuciji Sremka Mitrovica, gužve na šalterima su, iz dana u dan, sve veće. Razlog za to su građani koji su preplatili prethodne račune.

Kupci koji su ranije uplatili više novca, imaju dve mogućnosti: da se obrate lokalnoj distribuciji kako bi na šalteru dali nalog za prenos novca na račun privrednog društva „EPS Snabdevanje“ ili da podnesu zahtev za isplatu novca na šalteru.

Po zakonima, niko u ime kupca, pa ni distribucija, ne može da raspolaže novcem bez naloga tog kupca. Svi kupci koji su preplatili prethodne račune ,moraju doći lično na šalter i na licu mesta odlučiti šta će uraditi sa preplaćenim novcem. Na kupcu je da odluči da li će svoj novac da prebaci na račun „EPS Snabdevanja“ ili će ga podići na šalteru.

Kupci iz kategorije domaćinstva, redovnim plaćanjem računa, i dalje će imati pravo na popust od pet odsto na svaki mesečni račun. EPS je zbog dinamike isplate penzija produžila rok za ostvarenje prava na popust sa 20. na 25. dan u mesecu, kako bi i penzioneri iskoristili tu pogodnost.

You may also like