Sremska Mitrovica – Na osnovu rešenja Republičkog Geodetskog Zavoda, Komisije za izlaganje podataka o nepokretnostima i pravima na njima u Gradu Sremska Mitrovica za KO Sremska Mitrovica 01-3 broj 951-983/2009 od dana 23.09.2010.godine, a u skladu sa članom 35. Zakona o hipoteci („Službeni glasnik RS“, br. 115/2005 od 27.12.2005. godine.) Sberbank Srbija a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165 g.

 

OGLAŠAVA

AUKCIJSKU PRODAJU

Poslovnog prostora-diskoteke broj 11, površine 777 m2, sagrađenoj na k.p. broj 4194 upisanoj u list nepokretnosti broj 1406 KO Sremska Mitrovica 01-3

Gore navedene nepokretnosti prodaje hipotekarni poverilac Sberbank Srbija a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165g.

Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Sberbank Srbija ad Beograd, Bul Mihajla Pupina 165g, na tel + 381 11 20 17 044, + 381 11 22 57 435, + 381  64 83 53 019 + 381 64 83 53 238 ili putem e mail-a : workout_department@sberbank.rs

Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 515.000,00 EUR (slovima:petstotinapetnaesthiljada evra) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan prodaje

Aukcijska prodaja održaće se 23.04.2013. godine u 12:00 časova u prostorijama Sberbank Srbija a.d. Beograd u Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina 165g, treći sprat.

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od  10% od početne cene navedene pod tačkom 4. ovog oglasa u iznosu od  51.500,00  EUR (slovima:pedesetjednahiljadapetstotina evra)  na tekući račun koji se vodi kod Sberbank Srbija a.d. Beograd, br.285-1501100000256-97, poziv na broj 4370054 + mat.broj uplatioca

Rok za uplatu depozita je  19.04.2013. godine.

Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj  depozita u slučaju da na aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak kupoprodaje

Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 10 dana od dana održavanja aukcije

Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre  početka javnog nadmetanja na navedenoj adresi.

Licitacioni korak se utvrđuje u iznosu od 200 EUR (slovima:dvestotina  eur)

Razgledanje imovine će se obaviti 09.04.2013.godine u 12:00 na licu mesta.

Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim sudom najkasnije u roku od petnaest dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.

Prodaja navedenog objekta vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Porez na promet, takse i ostale troškove vezane za prenos apsolutnih prava snosi kupac.

You may also like