Sremska Mitrovica – Isplata treće rate jednokratne pomoći za penzionere čija su mesečna primanja manja od 15.000 dinara počela je u ponedeljak 1. aprila.

Isplata penzija za penzionere iz kategorije samostalne delatnosti počinje danas, a za penzionere iz vojne i poljoprivredne kategorije počinje u petak 5. aprila.

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima tokom 2013. godine, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija je penzija za januar, odnosno februar niža od iznosa prosečne penzije u Fondu, odnosno od 23.571,00 dinara.

Besplatna rehabilitacija uključuje lekarski pregled, terapiju, kao i troškove prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda. Fond će snositi troškove za pratioca deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad.

Pravo  na besplatnu rehabilitaciju imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednici, koji, osim penzije koja je niža od gore navedenog iznosa, nemaju druga lična primanja, kao i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora, pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi gore navedeni iznos.

Pravo na korišćenje besplatne rehabilitacije imaju korisnici penzija koji to pravo nisu koristili u poslednjih pet godina, a korisnici poljoprivredne penzije, pored navedenih uslova, moraju da imajui najmanje 10 godina staža po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti.

You may also like