Sremska Mitrovica – Već danima Sremska Mitrovica je okovana snegom i velikom hladnoćom. Na potezu od pešakog mosta do naselja 29. Novembar, Sava je zaleđena na gotovo 90 posto površine. Inače, na Savi ovoliko nije bilo leda u poslednjih četrdesetak godina.

Usled velike količine padavina i neuobičajeno niskih temeperatura već duže vreme (za, inače umerenu kontinentalnu klimu kojoj pripadamo) na delovima reke Save stvorile su se velike ledene površine.

You may also like