Svetski dan sećanja na preminule od side

Sremska Mitrovica – U našoj zemlji, po osmi put se obeležava dan sećanja na preminule od SIDE.

Ova kampanja ima za cilj podizanje svesti u vezi HIV-a i AIDS-a, a koordinirana je od strane Nacionalne kancelarije za HIV /AIDS  Insituta za javno zdravlje  Srbije“Dr Milan Jovanović Batut”.

U okviru kampanje, savetovalište za DPST Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici u saradnji sa Asocijacijom Duga, danas će u vremenu od 18:00 – 21:00h, organizovati akciju testiranja na brzim HIV testovima.

Testiranje će se vršiti na trgu Ćire Milekića u  namenskom terenskom vozilu Ministarstva zdravlja, od strane obučenog laboranta i savetnika. Za testiranje se uzima kap krvi iz jagodice prsta (kao za određivanje šećera u krvi), a rezultati se dobijaju nakon desetak minuta.

Cilj оvе kampanje је оdаvаnjе pošte preminulim i  pružаnjе pоdrške оsоbаmа koje su pоgоđеnе HIV pаndеmiјоm, kako obolelim tako i članovima njihovih porodica i stvaranje pozitivnog okruženja bez stigme i diskriminacije.

 

You May Also Like