Subvencije za nastupe na međunarodnim sajmovima

Sremska Mitrovica – U Pokrajinskom sekretarijatu za privredu u toku su dva konkursa za subvencionisanje nastupa vojvođanskih kompanija za nastupe na sajmovima.

Predvidjeno je 12,5 miliona dinara kojima bi se podržao sajamski nastup vojvođanske privrede na evropskim sajmovima koji se održavaju u prvoj polovini 2012. godine i sajmovima međunarodnog karaktera koji se održavaju u prvom kvartalu ove godine u Republici Srbiji.

Imajući u vidu da se u ovom periodu održavaju najznačajniji sajmovi turizma, pravo učešća na ovim sajmovima, pored turističkih privrednika imaju i turističke organizacije koje bi na ovim sajamskim manifestacijama promovisale turističku ponudu Vojvodine. U martu i aprilu sekretarijat planira raspisivanje tri nova konkursa, kojima bi se obuhvatile sajamske manifestacije u zemlji i Evropi do kraja godine.

You May Also Like