Smanjena referentna kamatna stopa

Sremska Mitrovica – Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je juče da referentnu kamatnu stopu smanji sa 9,75 na 9,5 odsto, posle razmatranja aktuelnih ekonomskih kretanja i procena za naredni period.

Inflacija je nastavila da pada i krajem 2011. godine je bila nešto niža od očekivanja NBS, uglavnom zbog jednokratnih metodoloških efekata u obračunu cena voća i povrća, saopštila je centralna banka.

Očekujemo dalji pad inflacije uz mogućnost da se ona nađe ispod donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja krajem prvog tromesečja ove godine.

Deo ovog pada biće privremenog karaktera i rezultat, pored već pomenutog, i drugih efekata poput administrativnog ograničenja trgovačkih marži i takozvanog baznog efekta visokih mesečnih stopa inflacije s početka prethodne godine.

S obzirom na to, očekujemo da će se inflacija stabilizovati oko cilja u trećem tromesečju ove godine, navela je NBS.

Imajući u vidu ovakvo kretanje inflacije, kao i pojačanu fiskalnu i finansijsku neizvesnost na globalnom nivou, pre svega zbog još uvek nerešene krize u zoni evra, Izvršni odbor je doneo odluku o daljem smanjenju referentne kamatne stope.

Kretanje referentne kamatne stope u narednom periodu će i dalje u najvećoj meri zavisiti od ostvarivanja rizika u međunarodnom okruženju i u oblasti fiskalne politike, i njihovog uticaja na inflaciju.

Referentna kamatna stopa ima ulogu signalizirajuće , kao i polazne stope, pošto se visina osnovnih kamatnih stopa na novčanom tržištu utvrđuje prema njenoj visini.

To je stopa po kojoj NBS prodaje blagajničke zapise poslovnim bankama uz obavezu da će ih otkupiti za 14 dana.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi biće održana 9. februara.

You May Also Like