Romska predstava

Sremska Mitrovica – U osnovnoj školi „Boško Palkovljević Pinki“ u Sremskoj Mitrovici,  učenici koji pohađaju nastavu izbornog predmeta Romski jezik sa elementima nacionalne kulture, izveli su program sa recitalom i nacionalnim igrama Roma za svoje drugare od prvog do četvrtog razreda.

Program je pripremila nastavnica romskog jezika, Slađana Nikolić, u saradnji sa timom škole koji vodi projekat „Inkluzivni kutak“, koji se realizuje u okviru projekta  Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou – DILS, koji realizuje Vlada Republike Srbije, Ministrastvo prosvete i nauke, sredstvima Svetske banke za obnovu i razvoj.

You May Also Like