Završni radovi na izgradnji objekta u MZ „22.Avgust“

Sremska Mitrovica – Mesna zajednica „22. Avgust“,  jedina je mesna zajednica na teritoriji grada koja nema svoje prostorije, ali uskoro će i taj problem biti rešen. Radovi na izgradnji objekta gde će biti smeštena Mesna zajednica „22. Avgust“ kao i zdravstvena ambulanta koja će pružati medicinske usluge građanima koji žive u tom delu delu grada, privode se kraju.

Vladimir Petrenj, predsednik saveta Mesne zajednice „22. Avgust“, prilikom obilaska radova, rekao je da je Direkcija za izgradnju grada obezbedila neophodna sredstva za izgradnju ovog objekta, u visini oko 12 miliona dinara. U naredna dva meseca, objekat će biti kompletno završen i predat na upotrebu Domu zdravlja Sremska Mitrovica, kao i Mesnoj zajednici „22. Avgust“.

Boris Bednar, lekar Doma zdravlja Sremska Mitrovica, koji je inače i meštanin ove mesne zajednice, rekao je da će nova ambulanta poboljšati nivo primarne zdravstvene zaptite, ali i olakšati rad drugih zdravstvenih ambulanti, pošto će većina pacijenata imati mogućnost da svoje kartone donesu izabranom lekaru koji će raditi u zdravstvenoj ambulanti u ovoj mesnoj zajednici.

Načelnica Gradske uprave za predškolsko obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i omladinu, Nataša Kopčić reka je da je ulaganje u primarnu zdravstvenu zaštitu i dalje na visokom nivou, a da je glavni dokaz tome još jedna izgrađena ambulanta, na ponos i korist svih meštana koji žive na teritoriji ove mesne zajednice.

You May Also Like