Sremska Mitrovica – U vreme Uskršnjih praznika Treća zdravstvena stanica – Dispanzer na Savi radiće u petak 13., subotu 14., nedelju 15., i poneljak 16. aprila od 07:00 do 14:00 časova.

U vreme praznika zdravstvenu zaštitu dece i omladine pružaće Dečiji dispanzer Doma zdravlja u petak 13., subotu 14., nedelju 15., i poneljak 16. aprila od 07:00 do 20:00 časova.

Stomatološku zdravstvenu zaštitu u vreme praznika pružaće se u  petak 13., subotu 14., nedelju 15., i poneljak 16. aprila od 07:00 do 20:00 časova.

Služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja pružaće zdravstvene usluge 24 časa za sve dane praznika.

You may also like