Sremska Mitrovica – Pošta Srbije će od danas ponuditi uslugu izdavanja vremenskog žiga koji garantuje autentičnost i pravnu važnost elektronskog dokumenta, najavljeno je iz ovog preduzeća.

Vremenski žig u kombinaciji sa elektronskim potpisom i odgovarajućim korisničkim aplikacijama potreban je i dovoljan uslov da se u skladu sa važećim pravnim okvirima pređe sa papirnog na elektronsko poslovanje.
Pošta Srbije je početkom marta registrovana za izdavanje vremenskih žigova koji imaju višestruku namenu u prometu elektronskih dokumenata. Osim što potvrđuje tačno vreme potpisivanja elektronskog dokumenta i njegovo postojanje pre vremenskog žigosanja, vremenski žig omogućava verifikaciju e-potpisa i posle isteka ili opoziva elektronskog sertifikata potpisnika.
Najznačajniju primenu vremensko žigosanje će imati u domenu arhiviranja elektronske dokumentacije, jer garantuje autentičnost elektronskog dokumenta bez obzira na status elektronskog sertifikata potpisnika.

You may also like