Otpis kamata na poreze i doprinose

Sremska Mitrovica – Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Prema ovom predlogu, kamate će biti otpisane poreskim obveznicima koji podnesu zahtev do 30. juna 2013. godine za porez na dohodak građana uključujući i porez na prihode od samostalne delatnosti, porez na dobit preduzeća, porez na prenos apsolutnih prava, porez na nasleđe i poklon, porez na promet, porez na registrovano oružje.

Takođe, za one koji ispoštuju taj rok, biće otpisane i kamate za dospele obaveze za porez na fond zarada, porez na finansijske transakcije, doprinose za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinose za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Predlaže se da kamate budu otpisane uz uslov da je obveznik do dana podnošenja zahteva uplatio glavni dug za obaveze do 31. decembra 2011. godine. Vlada je usvojila i Program podrške održivom razvoju poljoprivrede i sela u nerazvijenim opštinama Sjenici, Tutinu, Prijepolju, Priboju, Novoj Varoši i gradu Novom Pazaru za ovu godinu.

You May Also Like