Sremska Mitrovica – Od 1. februara u Srbiji će moći da se osnuje preduzeće za svega sto dinara. Toliko, za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću, propisuje novi Zakon o privrednim društvima, čija primena počinje idućeg meseca.

Još jedna od zakonskih novina je i mogućnost da direktor preduzeća bude neko drugo preduzeće. Iz ugla pravnika, ova mogućnost je idealna za državna preduzeća, koja bi ubuduće trebalo da biraju rukovodeći kadar putem javnog konkursa.

Sremska Mitrovica – Društva sa ograničenom odgovornošću svoja akta sa novim zakonom treba da usaglase do 1. februara i tako usaglašena akta prijave registru najkasnije do 1. maja, a akcionarska društva do 15. jula. Toliki rok je ostavljen firmama za usklađivanje u Agenciji za privredne registre.Prema novom zakonu, osnivački kapital za sva preduzeća mora biti iskazan u dinarima. Ovaj posao će za već registrovana preduzeća APR uraditi automatski, bez naknade, kao i usklađivanje poslovnih naziva prema odredbama novog zakona.

Naknade za registraciju koju će APR od 1. februara naplaćivati za dokumentaciju podnetu u papirima ostaće iste, ali se uvode nove naknade za usluge koje proističu iz novog zakona, kao što je objavljivanje registrovanih osnivačkih akata i statuta, kao i naknade za nove, elektronske usluge. Tako, na primer, „papirni“ izvod iz registra trenutno košta 1.700 dinara, ali će elektronski izvod preduzeća dobijati za naknadu od 800 dinara.

You may also like