Sremska Mitrovica – Ministarstvo finansija objavilo je da novi Zakon o porezu na dodatu vrednost omogućava da se uvećana stopa tog poreza od 20% obračunava na potrošnju struje koja je očitana posle 1.oktobra, kad je zakon stupio na snagu.

Povodom nedoumica u javnosti o obračunu PDV-a, koji je EPS sproveo po stopi od 20% za utrošenu električnu energiju za septembar, Ministarstvo je navelo da se, prema odredbi člana 14. Zakona o PDV-u, „promet električne energije smatra izvršenim danom očitavanja stanja električne energije“.

To znači, kako je objašnjeno, da, ako je isporučilac električne energije očitavao stanje električne energije u oktobru, primenjuje se stopa PDV od 20%, a ako je poslednji dan perioda za koji se izdaje periodični račun za telekomunikacione usluge bio 30.septembar, primenjuje se stopa PDV od 18%.

 

You may also like