Sremska Mitrovica – Grad Sremska Mitrovica, u partnerstvu sa Ministarstvom omladine i sporta, sprovodi kampanju „Mladi su akcija“. Kampanja promoviše kvalitetno provođenje slobodnog vremena i zdrave stilove života.

Jedan od ciljeva Nacionalne strategije za mlade, koji promoviše kampanja „Mladi su akcija“, jeste kvaltietno provođenje slobodnog vremena.

Pored toga, kampanja je usmerena i na promociju zdravih stilova života, naročito sporta i rekreacije. Sport i rekreacija su među mladima prepoznati kao vrednosti i aktivnosti kojima se podiže kvalitet života, održava dobro fizičko i mentalno zdravlje, smanjuje socijalna isključenost i razvija smisao za saradnju.

Grad će raditi na podizanju svesti mladih o značaju kvalitetnog provođenja slobodnog vremena i bavljenja sportom i rekreacijom.

Ovu kampanju sprovodi preko 100 gradova u Srbiji, a povodom početka kampanje načelnik Gradske uprave za kulturu, sport i omladinu Ilija Nedić rekao je da će Grad Sremska Mitrovica i resorna Gradska uprava i dalje ulagati u mitrovački sport i širenje zdravog načina života.

U ovu akciju uključene su sve osnovne i srednje škole na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, koje će, uz podršku Grada, raznovrsnim sportskim programima privlačiti mlade ljude da se bave sportom i podizati kvalitet života na viši nivo.

 

You may also like