Sremska Mitrovica – Radnici Javno komunalnog preduzeća „Komunalije“ tokom prepodneva izašli su na centralne gradske ulice i parkirališta kako bi uklonili sneg.

U „Komunalijma“ kažu da je uklanjanje snega i leda sa javnih površina Odlukom Grada Sremska Mitrovica određeno kao komunalna delatnost i samim tim poverena Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica.

Javnim površinama u smislu ove odredbe smatraju se trotoari, parkirališta, šetališta, pešačke staze , pešački most ,pijace i groblja.

Skipština grada Sremska Mitrovica donela je Program o uklanjanju snega i leda sa javnih površina u užem centru grada. Ovom odlukom obavezu uklanjanja snega i leda imaju preduzetnici,građani mesne zajednice, pravna lica zakupci stambenih i poslovno-stambenih ili poslovnih objekata , Skupštine stanara u naseljima kolektivnog stanovanja.

Uklanjanje snega i leda ispred svojih poslovnih objekata dužni su da obave i državne službe i ustanove, javna preduzeća, zdravstvene ustanove, Pošta, Telekom, privatna preduzeća, transportna preduzeća i drugi.

U naseljima kolektivnog stanovanja Javno komunalno preduzeće „Komunalije“ uklanja sneg i led sa glavnih pešačkih staza, a Skupština stanara sa ulaza u zgradu.

Uklanjanje snega sa javnih površina vrši se kada snežni pokrivač pokrije celokupnu površinu,a sneg i dalje pada, kažu u „Komunalijama“.

You may also like