Još dve nedelje za upis u knjigu državljana Srbije

Sremska Mitrovica – Rok za podnošenje zahteva za upis u evidencije državljanstva Republike Srbije ističe 09. oktobra 2012. godine. Posle ovog datuma građani koji ne budu podneli zahtev za sticanje državljanstva tretiraće se kao stranci.

Zbog promena koje su se desile u državnom uređenju i nazivu naše države državljaninom Republike Srbije, smatra se i državljanin SFRJ koji na dan 27. februara 2005. godine imao državljanstvo druge republike ranije SFRJ, odnosno državljanstvo druge države nastale na teritoriji ranije SFRJ i prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije u trajanju od najmanje devet godina. Kao i crnogorski državljanin koji je na dan 03. juna 2006. godine imao prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, ako podnese pisanu izjavu da se smatra državljaninom Republike Srbije i zahtev za upis u evidenciju državljana Republike Srbije.

Izvestan broj građana iz ove kategorije koji žive na teritoriji Republike Srbije svoj državljanski status još uvek nije rešio.

Podsećamo građane i apelujemo da iskoriste ovaj rok i da u policijskim stanicama na čijem području imaju prijavljeno prebivalište podnesu zahtev za sticanje državljanstva za koji je propisana taksa od 1.910,00 dinara. Ukoliko ne podnesu zahtev, ovi građani neće moći ostvariti pravo na ličnu kartu, putnu ispravu, niti će moći ostvarivati neko drugo građansko pravo iako imaju prijavljeno prebivalište i izdatu ličnu kartu.

Posle 09. oktobra 2012. godine građani će moći da podnose zahteve pod drugim zakonskim osnovama, postupak je složeniji, zahteva strožije uslove i duže traje, pri čemu je iznos takse 15.280,00 dinara.

You May Also Like