Sremska Mitrovica – Na licu novčanica od 500 i 2000 dinara nema izmena obeležja, a na naličju je izmenjena godina izdanja (2012) i potpis guvernera (Jorgovanka Tabaković).

Novčanice od 500 dinara će biti paralelno u opticaju sa prethodnim izdanjima te novčanice od 2004, 2007. i 2011, a novčanica od 2000 dinara biće u opticaju paralelno sa prethodnim izdanjem te novčanice od 2011. godine.

Puštanje u opticaj novčanica apoena od 500 i 2.000 dinara sa izmenjenim obeležjima definisano je godišnjim programom izrade novčanica i kovanog novca, u skladu sa kojim su u ovoj godini već štampane i određene količine novčanica apoena od 10, 20, 50 i 100 dinara, navela je NBS.

Dodaje se da je tim programom za 2012. godinu predviđena izrada planirane količine novčanica apoena od 500 i 2.000 dinara radi zamene pohabanih, oštećenih i uništenih nočanica, kao i uspostavljanja optimalne apoenske strukture novčanica u opticaju.

 

You may also like