Sremska Mitrovica – Državni sekretar Ministarstva zdravlja Periša Simonović najavio je da će do kraja godine u svim domovima zdravlja biti otvoreni dispanzeri za mentalno zdravlje, koji bi trebalo da preuzmu kompletno vanbolničko lečenje psihijatrijskih pacijenata.

Takvu zdravstvenu uslugu treba uvesti u još 88 domova zdravlja, a jedan od prioriteta je i osnaživanje kompetencija oko 40 psihijatrijskih odeljenja opštih bolnica. Potrebno je povećati broj psihologa i socijalnih radnika, kako bi se obezbedio nastavak lečenje posle hospitalizacije, ali i rešio problem onih koji nakon izlaska iz bolnice nemaju gde da se vrate.

Bolničko lečenje treba da bude što efikasnije i što kraće, a u specijalnim psihijatrijskim bolnicama, koje bi, prema rečima sekretara Ministarstva zdravlja, u budućnosti trebalo ukinuti, treba lečiti samo najteže bolesnike. Plan je, prema njegovim rečima, da se broj postelja u psihijatrijskim bolnicama svake godine smanjuje za 10 odsto, a prioritet da se ulaganja u psihijatriju povećaju na 4,5 odsto i novac uloži u najbolja odeljenja.

You may also like