Sremska Mitrovica – U Carskoj palati, u Sremskoj Mitrovici danas je održan 7. Međunarodni naučni skup „Antika i savremeni svet“.

Istorijski arhiv Srema, po sedmi put, u saradnji sa Društvom za antičke studije Srbije, kao i Filozofskim fakultetima iz Beogradu i Novom Sadu, Pravnim fakultetima iz Beograda i Novog Sada, ali i mnogim drugim institucijama, koje su uzele učešće, i ove godine organizuje značajni međunarodni skupa, koji se održava od 12. do 14. oktobra u Beogradu i Sremskoj Mitrovici, sa temom „Antika i savremeni svet, naučnici, istraživači i tumači“.

Jasna Arbanas, direktorica Istorijskog arhiva Srema rekla je da je ovaj skup idealna prilika da se preko sagledavanja antike, vidi njen uticaj na savremeno društvo i savremeni svet, kako glasi i sam naziv skupa.

 

You may also like