Sremska Mitrovica – Završeni su radovi na asfaltiranju Ticanove ulice na teritoriji mesne zajednice Slobodan Bajić Paja u Sremskoj Mitrovici.
Ulica je asfaltirana u dužini od 615 metara, radovi su se izvodili preko Javnog preduzeća direkcija za izgradnju grada Sremska Mitrovica. Direktor direkcije za izgradnju grada Bojan Gavrić za Ozor radio kaže da se u poslednje dve godine dosta radilo na teritoriji mesne zajednice Slobodan Bajić, pošljunčene su sve ulice u naselju mala Slavonija a u planu je i rekonstrukcija ulice Radinačku put.
Sredstva za asfaltiranje Ticanove ulice izdvojena su iz Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine u vrednosti od 10 miliona i 760 hiljada dinara.

Danas su nastavljeni i radovi u ulici Branka Radičevića. Ovi radovi su započeti prošle godine, u sklopu radova na rekonstrukciji kružne raskrsnice između Muzeja Srema i Carske palate.
Kružna raskrsnica je završena i puštena u saobraćaj 8. novembra 2010.godine, dok su radovi u ulici Branka Radičevića zbog vremenskih prilika zaustavljeni do proleća ove godine.
2010.godine je završeno je asfaltiranje većeg dela ulice Branka Radičevića, kao i priključci fekalne i atmosferske kanalizacije.

You may also like