Sremska Mitrovica – Za prvih osam meseci na području Sremske Mitrovice palo je oko tristo litara kiše, dok je tokom prošle godine količina padavina iznosila oko 960 litara, kažu u gradskoj Službi za poljoprivredu. Zbog toga je važno da poljoprivrednici, uz korišćenje savremenih agrotehničkih mera i analize zemljišta, prilikom obrade zemlje upotrebljavaju i različiti spektar hibridnog semena, kako bi se ublažili gubici koji nastaju u ekstremnim vremenskim uslovima, kao što je ove godine to bio slučaj sa kukuruzom.

You may also like