Sremska Mitrovica – Vreme berbe kukuruza je uslovljeno sadržajem vlage u zrnu.Pri ručnoj kao i berbi beračima,berba se obavlja u punoj zrelosti. Puna zrelost se određuje na osnovu najnižeg sadržaja vlage u zrnu ,odnosno pri količini vlage koja omogućava bezbedno čuvanje kukuruza u koševima.

U savremenoj proizvodnji kukuruza, kakvoj svi težimo,gde je berba mehanizovana potpuno, berba se obavlja u tehnološkoj zrelosti (naj povoljniji trenutak za berbu) koja se karakteriše stanjem zrna koje omogućava berbu, čuvanje,doradu i upotrebu.Tehnološka zrelost kukuruza za berbu nastupa na prelazu voštane u punu zrelost,odnosno u drugoj polovini voštane zrelosti. U to vreme zrno dobija svoju prirodnu boju i sjaj, listovi se uglavnom suše ,a komušina je suvlja od listova. Nedostatak berbe kukuruza u voštanoj zrelosti je povećana vlažnost zrna u ovoj fazi zrelosti,ali se on kompenzuje nizom drugih pozitivnih efekata: -ranije oslobađanje parcele za naredni usev -korišćenje povoljnih vremenskih uslova za berbu -dobijanje vrednijih produkata zrna i silaže -završetak berbe pre mrazeva i izbegavanje njegovog štetnog uticaja na prinos ikvalitet -ranije se počinju koristiti sušare i ranije završava sušenje zrna dok je spoljašnji vazduh suvlji a to smanjuje troškove sušenja. Berba u tehnološkoj zrelosti obavlja se kada je vlažnost zrna 30-35 % što je istovremeno gornja dozvoljena granica za berbu,uz obavezno sušenje zrna.Kasnije se u toku berbe sadržaj vlage u zrnu smanjuje u zavisnosti od vremenskih uslova u vreme dozrevanja određene grupe hibrida.Sadržaj vlage u zrnu vrlo ranih hibridau vreme berbe pada na 15 % ,ranih na 15-20 %,srednje ranih na 20-25 %,srednje kasnih na 25-30 % a kasnih na 30-35 %.Kasniji hibridi imaju pri berbi znatno veću vlažnost zrnaod ranijih, ali pošto berba traje duže vremena sadržaj vlage se smanjuje i do 20 %.Ubrano zrno sa tim sadržajem vlage mora se dosušivati radi smanjenj vlage na 14 %. Branjem kukuruza u tehnološkoj zrelosti izbegavaju se gubici koji nastaju kasnom berbom kao što su : -direktni -kidanje klipova – indirektni kao posledica biološke aktivnosti zrna kukuruza usled čega se smanjuje težina zrna i hektolitarska masa zrna. -smanjenje kvaliteta usled smanjenja sadržaja skroba,belančevina i masti. Sve ovo ukazuje na značaj određivanja optimalnog vremena berbe kukuruza bilo da se radi o ekonomskom (povećanje prinosa zrna,prinosa hranljivih jedinica i kvaliteta prinosa)ili agrotehničkom(blagovremena osnovna obrada ,priprema i setva narednog useva-pšenice uglavnom) a to konačno utiče i na povećanje prinosa narednog useva-pšenice.

You may also like