Sremska Mitrovica – Primenom novog pravilnika o izdavanju novih vozačkih dizvola počela je i primena dela novog zakona u vezi uslova za obuku i polaganje vozačkih ispita. Novi pravilnik o izdavanju vozačkih dozvola podrazumeva da će budući vozači moći da dobiju vozačku dozvolu sa punih 17 godina, dok će obuku moći da počnu godinu dana ranije. Međutim novi pravilnik im garantuje samo dobijanje ovog dokumenta, dok će automobilom smeti da upravljaju samo uz pratnju starije osobe – vozača.
Za C kategoriju budući vozač mora imati 21. godinu, a za D kategoriju pune 24. godine.
U sremskomitrovačkim auto-školama cene su slične, pa tako za obuku za B kategoriju treba izdvojiti od 22.000 – 24.000 dinara. U većini auto–škola izlazak na ispit košta 4.000 dinara.

You may also like