Sremska Mitrovica – Prema istraživanju Republičkog zavoda za statistiku, broj nezaposlenih u Srbiji povećao se u oktobru prošle godine za 108.647 u odnosu na oktobar 2008.
Stopa nezaposlenosti povećala se za dve godine sa 14 na 20 odsto, pokazala je anketa koju je Republičkoi zavod za statistiku uradio u skladu sa preporukama Međunarodne organizacije rada i Agencije EU za statistiku, Evrostata. Podaci su pokazali da je u oktobru 2010, od ukupnog broja nezaposlenih, njih 226.470 dobilo otkaz ili ostalo bez posla zbog likvidacije preduzeća, dok je 2008. takvih bilo 136.660.
Za te dve godine stopa nezaposlenosti u Vojvodini povećana je sa 14,2 na 20,4 odsto.

You may also like