Sremska Mitrovica – Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu osnovalo je Radnu grupu za pripremu Uredbe o dodeli sredstava za programe od javnog interesa koja realizuju udruženja. Iako je zakon na snazi više og godinu dana, još nisu uspostavljeni mehanizmi po kojima se ova sredstva transparentno raspodeljuju. Novi Zakon o udruženjima obavezuje državu da rad neprofitnih organizacija, finansira iz sredstava za realizovanje programa od javnog interesa.

Ovi programi se odnose na oblasti: socijalne zaštite, ljudskih i manjinskih prava, zaštite životne sredine, obrazovanja, nauke, kulture itd.

You may also like