Sremska Mitrovica – Lokalna samouprava  do kraja marta ima obavezu da odredi poresku stopu na imovinu, tada će vlasnici nekretnina znati koliki će porez platiti u 2011. godini.

Izmenama Zakona o porezu na imovinu, koje su u primeni od 1. januara, predviđena je maksimalna stopa poreza na nepokretnosti od 0,4 odsto, a na zemljište 0,3 odsto, a skupštine lokalnih samouprava imaju mogućnost da propišu niže stope.

Dok ne dobiju nova rešenja građani su dužni da plaćaju porez na imovinu na osnovu prošlogodišnje poreske obaveze. Prva rata se plaća do 15. februara u iznosu četvrtine poreza za 2010. godinu.

Ukupan porez na imovinu u 2011. godinu, bez ozbira na vrednost imovine, neće moći da bude veći od 60 odsto u odnosu na poreske obaveze u 2010. godini. To ograničenje neće važiti u 2012. godini.

Porez na imovinu može biti umanjen za 0,8 odsto po osnovu starosti nekretnine, ali ta olakšica može biti maksimalno 40 odsto od iznosa obračunatog poreza, a do sada je bila 70 odsto.

Maksimalno umanjenje poreza po osnovu članova domaćinstava, koje do sada bilo 70 odsto, u 2011. godini može biti 50 odsto, odnosno 20.000 dinara.

Možda Vam se svidi i