Sremska Mitrovica – U ovoj godini je, uprkos stalnim blokadama, bilo znatno manje prekida rada. Najmanje 50.000 zaposlenih svoja prava zatražilo kroz 30 protesta.

Srbija je u ovoj godini imala tri puta manje štrajkova nego u istom periodu prošle godine, ali su oni bili masovniji i obuhvatali su znatno veći broj radnika. Prema podacima sindikata, najmanje 50.000 zaposlenih je u prvih šest meseci 2011. svoja prava zatražilo kroz 30 različitih protesta od krajnjeg severa do juga zemlje. A, prema oceni sindikalaca, i razlozi su se izmenili.

– U ovoj godini su štrajkovi imali više ekonomski, a manje socijalni karakter – ocenjuju u Savezu samostalnih sindikata Srbije. – Zahtevi štrajkača su se prošle godine uglavnom odnosili na isplate zaostalih zarada i doprinosa, isplatu minimalaca, nalaženje novog vlasnika koji će pokrenuti proizvodnju. U ovoj godini su njihovi zahtevi bili usmereni na povećanje plata, i to prvenstveno u javnom sektoru.

Ovogodišnji štrajkovi su tako bili organizovani u 25 preduzeća, u 13 gradova, a bilo je i granskih protesta kao što su sindikati obrazovanja, policije, zdravstva, kulture i poljoprivrede.

– Rad je od početka ove godine bio obustavljen u 1.500 škola, a 13.000 policajaca je tražilo povećanje zarada i bolje uslove rada. Udruženje poljoprivrednih proizvođača je tražilo višu cenu proizvoda – podsećaju u SSSS i dodaju da je većina ovih zahteva bila usmerena na – republičku kasu.

– U nekim slučajevima štrajkovi su jalovi i ne vode rešenju – zaključuje Ranka Savić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata. – Da bi štrajk bio efikasan, radnici moraju da imaju realne zahteve i da budu spremni na kompromise. To nije slučaj kada se radi o propalim preduzećima u kojim radnici traže zarade još iz devedesetih godina. A zahtevi za potraživanjem zaostalih zarada zastrevaju u roku od tri godine, a za isplatu zaostalih doprinosa deset.

You may also like