Od 1.januara stupio je na snagu novi zakon o penzijama.Sada se na starosnu penziju čeka 6 meseci duže. Žene u penziju mogu sa 60, a muškarci sa 65 godina života. Po novom zakonu i oni koji imaju beneficirani staž kasnije će odlaziti u penziju.
Već četvrtu godinu za redom granica za odlazak u starosnu penziju pomera se za po šest meseci. Po važećem zakonu ovo je poslednje pomeranje, jer je ta granica dostigla propisanih 60 godina za žene i 65 godina za muškarce.

Novi zakon je tu granicu preuzeo kao konačno rešenje, bez daljeg pomeranja. U zakon je unet i skupštinski amandman da se i pomeranje donje starosne granice za žene odloži za dve godine.

You may also like