Sremska Mitrovica – U Sremskoj Mitrovici u toku je izdavanje novih registarskih tablica i nalepnica, saobraćajnih i vozačkih dozvola.
Nove tablice veće su nego sadašnje, sa oznakom Srbije “SRB“, ispod kojeg je ćirilićna oznaka grada odnosno registarskog područja, sa kombinacijom brojki i slova. Troškovi za nova dokumenta iznose 4.400 dinara. Od toga, 2.000 dinara koštaju registarske tablice, 800 dinara treba izdvojiti za saobraćajnu dozvolu, 400 za nalepnicu i 1.200 dinara za novu vozačku dozvolu, ukoliko je istekla stara. Inače, rok za zamenu vozačkih dozvola je 14. jun 2014. godina.
Za promenu saobraćajne dozvole i tablica ne postoji rok, već se nove izdaju po isteku registracije. Nove tablice dobiju se odmah a za vozačku dozvolu potrebno je čekati do mesec dana jer se izrađuju u Zavodu za izradu kovanog novca u Beogradu.
Vlasnici vozila mogu da podnesu zahteve za izradu novih dokumenata i registraciju vozila najranije mesec dana do isteka registracije. U tom slučaju do izrade novih dokumenata, zadržavaju stare isprave i registarske tablice, koje im omogućavaju da nesmetano upravljaju vozilom.

You may also like