Sremska Mitrovica – Natkrivena Carska palata u Sremskoj Mitrovici, počela je sa radom 01.marta.2010. godine. Do sada je Carsku palatu obišlo oko 12.500 posetilaca, kako iz naše zemlje tako i iz inostranstva. Da Sremska Mitrovica postaje turistički centar, pokazuje i činjenica da su mnoge turističke agencije širom Srbije uvrstile u svoj program posetu našem gradu. Prema rečima direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture, ovo su svakako podaci na koje možemo biti ponosni.
Na početku 2011. godine Carska palata je slabije posećena, ali već sa početkom proleća termini su popunjeni. U najavi su organizovane posete različitih Udruženja građana iz naše zemlje i đačke ekskurzije.
U okviru Carske palate radi i suvenirnica, koja je tokom prošle godine bila izuzetno posećena i ostvarila je odličan promet.
U narednom periodu u planu je da se selekcijom posetilaca izabere najtraženiji suvenir koji će biti izdvojn kao “Suvenir Sremske Mitrovice”.
U planu za 2011. godinu Zavoda za zaštitu spomenika kulture je i konzervacija mozaika, koji se nalaze u prostorijama Carske palate.

You may also like