Sremska Mitrovica – Skupština opštine Sremska Mitrovica na sednici održanoj u petak 3. juna donela je odluku o smanjenju poreza na imovinu.

U Sremskoj Mitrovici stopa oporezivanja na imovinu građana smanjena je sa 0.4% na 0,25% rekao je Duško Šarašković, načelnik gradske uprave za budžet i
Finansije.

Lokalna samouprava sama određuje stopu poreza na svojoj teritoriji, tako da praktično povečanja poreza na imovinu nema, samo je doslo do izmena u zakonu što se tiče kriterijuma i merila za utvrdjivanje oporezivanja, a ako do povećanja i dodje, to će biti usred rasta inflacije.
Na sednici je još rečeno da je budžet Grada Sremska Mitrovica bio likvidan i da nije bilo problema u realizaciji transfera budžetskih sredstava. Ostvaren je i suficit u iznosu od 20 miliona dinara.
Na skupštinskoj sednici grada prihvaćen je i Predlog godišnjeg programa uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada za 2011.godinu.

Predrag Žambok

You may also like