Šljunčenje atarskih puteva u Laćarku

Sremska Mitrovica – Na teritoriji grada Sremska Mitrovica nastavljaju se radovi na šljunčenju atarskih puteva.

Mehanizacije je trenutno angažovana u Laćarku gde se uređuju i nasipaju šljunkom dotrajali putevi. Sredstva je kao i do sada obezbedio je grad, od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Uređenje puteva u Laćaračkom ataru počelo je pre nekoliko dana. Do sada su pošljunčeni Lopovski i Šicarski put, put pored Izvorca kao i sve kritičnije ćuprije i prilazi njivama. U Ekočuvarskoj službi kažu da je posao urađen kvalitetno i na vreme. „ Svi putevi su urađeni kvalitetno, koliko smo imali šljunka to smo raspodelili na najbitnije puteve i trase“, rekao je Miroslav Durać, koordinator Ekočuvarske službe.

Rad u ataru najvećeg sela iziskuje i velike količine šljunka, pa je za nasipanje ovih puteva utrošeno 1.200 kubika šljunka. Sada će, prema rečima nadležnih, poljoprivredni proizvođači preostale jesenje radove u polju brže i lakše obaviti. „Mi smo u saradnji sa poljoprivrednicima doneli odluku koje ćemo pravce da šljunčimo i mislim da će na zadovoljstvo naših poljoprivrednika ti atarski putevi biti u mnogo boljem stanju“, istakao je Boško Umetić, predsednik Saveta MZ „Laćarak”.

U uređenje atarskih puteva grad Sremska Mitrovica je ove godine uložio deset miliona dinara, a nadležni procenjuju da će planirani radovi biti završeni na vreme. „ U predhodnom periodu smo imali kraću pauzu zbog berbe kukuruza, sada nastavljamo sa šljunčenjem i mislim da ćemo sav posao završiti na vreme“, istakao je Goran Matić, pomoćnik gradonačelnika za seosku infrastrukturu. Glavni cilj šljunčenja atarskih puteva u seoskim sredinama je bezbednost saobraćaja poljoprivredne mehanizacije, kao i lakši prilaz obradivim površinama, a sve to će nadaju će poljoprivrednici doprineti i povećanju prinosa.

You May Also Like