Školovanje kod kuće uz molbu

Sremska Mitrovica – Pomoćnik ministra prosvete Želimir Popov izjavio je jutros da će se po novom zakonu o obrazovanju nastava kod kuće organizovati samo za decu za koju je to potpuno opravdano.

„Roditelji će Ministarstvu prosvete i nauke morati da podnesu molbu sa pojašnjenjem zašto žele da se dete školuje kod kuće“, rekao je Popov.

Prema njegovim rečima deca će biti upisana u školu koja će biti dužna da nadgleda obrazovanje deteta koje se školuje kod kuće.

Popov je kazao i da će roditelji sami morati da pronađu i plate učitelje koji će njihovu decu učiti po nastavnom programu, kao i da će deca na kraju godine morati da polažu ispite.

„Nastava kod kuće se organizuje samo za onu decu za koju je to potpuno opravdano. Mnogo poznatih muzičara, sportista je tako završilo školu“, rekao je Popov navodeći da je praksa školovanja kod kuće dugo zastupljena u svetu.

Novim zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju biće uvedeno nacionalno testiranje, vraćen produženi boravak i celodnevna nastava, a biće uveden i po jedan topli obrok, dodao je Popov.

You May Also Like