Sremska Mitrovica – Poslodavci koji imaju nameru da u 2011-oj zapošljavaju radnike, ili nezaposleni koji traže posao to mogu učiniti uz pomoć Nacionalne službe za zapošljavanje. Nacionalne služba je objavilai javni poziv za subvencije za samozapošljavanje i otvaranje novih radnih mesta, za programe „Prva šansa 2011“ i „Stručna praksa 2011“, kao i za sprovodjenje javnih radova i obuke za potrebe poslodavaca.
Program “Prva šansa 2011” predviđa stručno osposobljavanje i zapošljavanje mladih do 30 godina bez radnog iskustva u struci i koji imaju minimun završenu srednju školu.
“Stručna praksa 2011” je potpuno nov program u koji mogu da se uključe i državne institucije, pored privatnih firmi u kojima su se nezaposleni do sada obučavali.
Pored pomenutih mera postoje još subvencije za otvaranje radnih mesta, subvencija za samozapošljavanje, javni radovi u socijalnim i humanitarnim delatnostima i obuke za potrebe poslodavaca.
Obrazac zaheva za finansiranje Programa može se dobiti u organizacionim
jedinicama Nacionalne službe ili preuzeti sa web lokacije www.nsz.gov.rs

You may also like