Sremska Mitrovica – Povodom početka konkursa za vojne škole održaće se promocija Vojne akademije i Vojne gimnazije u Rumi i Sremskoj Mitrovici.
-Promocija vojnih škola u Rumi održaće se 23. februara 2011.godine u Kulturnom centru (mala sala) sa početkom u 13.30 sati.
-Promocija vojnih škola u Sremskoj Mitrovici održaće se 25. februara 2011.godine u Skupštini grada (sala br.1) ulica Svetog Dimitrija broj 15 sa početkom u 10.00 sati.

Učenicima osnovnih i srednjih škola predstaviće se kadeti Vojne akademije i učenici Vojne gimnazije koji će govoriti o specifičnostima školovanja, uslovima života i rada u internatima i mogućnostima koje pružaju vojne škole.

KONKURS ZA VOJNE ŠKOLE

Konkurs za prijem kandidata u Vojnu gimnaziju i Vojnu akademiju bio je otvoren do 15.februara 2011. godine.Konkurs za Vojnu gimnaziju trajaće do 15.marta 2011. godine, a za Vojnu akademiju do 31. marta 2011. godine.

U Vojnu akademiju prima se 170 kadeta i kadetkinja.

Potrebno je da kandidati zadovoljavaju opšte i posebne uslove konkursa i da na vreme podnesu prijavu u Regionalnim centrima Ministarstva obrane na teritoriju stalnog mesta boravka. Uz prijavu potrebno je priložiti neophodnu dokumentaciju.

Za Vojnu akademiju primaće se kandidati za module pešadije, oklopnih jedinica, borbenih vozila, ubojnih sredstava, telekomunikacije, jedinice za elektronska dejstva, informacioni sistemi, avijacija i finansije.

Konkurs je objavljen u magazinu “ODBRANA“ i na stranicama Ministarstva obrane www.mod.gov.rs, Vojne akademije – www.va.mod.gov.rs.

You may also like