Sremska Mitrovica – Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je juče da građani, čije su lične karte izdate po starom obrascu sa rokom važenja do 27. jula 2011. godine, nisu u obavezi da izvrše zamenu, budući da će lične karte važiti do 31. decembra 2016. godine.

Državni organi, institucije, ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti obavešteni su o navedenim izmenama Zakona o ličnoj karti i dužni su da lične karte izdate po starom obrascu sa rokom važenja 27. juli prihvataju kao važeće, navodi se u saopštenju.

You may also like