Sremska Mitrovica – Univerzitet u Novom Sadu produžio je rok za prijavljivanje na konkurs za učešće u Univerzitetskom programu radne prakse u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Vojvodine u školskoj 2010/2011. godini za nepopunjena mesta po prvobitno raspisanom konkursu  od 22.novembra 2010.godine.

Rok za prijavljivanje je 30. januar, a zainteresovani mogu da konkurišu za preostala mesta radne prakse u 16 opština i četiri grada.

Kako je saopšteno iz Novosadskog univerziteta, na konkurs mogu da se prijave kandidati sa Pravnog, Ekonomskog, Fakulteta tehničkih nauka, Prirodno-matematičkog, Filozofskog, Poljoprivrednog i Građevinskog fakulteta. Konkursi, vodiči za studente i prijavni formulari objavljeni su na sajtovima Univerziteta u Novom Sadu (www.uns.ac.rs) i Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata UNS (www.razvojkarijere.uns.ac.rs).

Učesnici programa mogu da budu studenti na studijama drugog stepena po Zakonu o visokom obrazovanju u školskoj 2010/2011. godini ili osobe koja su završile studije prvog ili drugog stepena u periodu od 1. januara 2009. godine do dana zaključenja konkursa. Pored njih, pravo učešća imaju i studenti koji studiraju po Zakonu o Univerzitetu ukoliko su u školskoj 2010/11. godini na završnoj godini studija, apsolventi ili studenti magistarskih studija, kao i osobe koja su diplomirale u periodu od 1. januara 2009. godine do dana zaključenja konkursa. Prilikom prijavljivanja na konkurs, kandidati treba da prilože popunjeni prijavni formular, koji se može preuzeti sa sajtova Univerziteta u Novom Sadu (www.uns.ac.rs) i Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata UNS (www.razvojkarijere.uns.ac.rs).

Kandidati treba da prilože i biografiju na srpskom i engleskom jeziku, potvrdu od fakulteta o trenutnom statusu (za studente uverenje sa fakulteta, a za diplomce fotokopiju uverenja o završenim studijama, ili diplome), kao i dve fotografije.

KRATAK VODIČ ZA STUDENTE

Univerzitet u Novom Sadu je u saradnji sa Skupštinom AP Vojvodine proširio projekat Univerzitetskog programa radne prakse, koji se sprovodi već sedam godina u Skupštini AP Vojvodine, Vladi AP Vojvodine i pokrajinskim organima uprave, i na jedinice lokalnih samouprava na teritoriji AP Vovjodine. Na ovaj način, studenti i mladi diplomci imaju mogućnost da se neposredno upoznaju sa radom organa lokalnih samouprava, kao i da steknu prva radna iskustva u oblastima njihovog budućeg profesionalnog i stručnog angažovanja.

NAPOMENA: Kandidati mogu da se prijave za učešće u oba programa radne prakse i ne treba da dostavljaju posebnu dokumentaciju za svaki Program, već samo da popune prijavne formulare za svaki Program posebno.

Trajanje radne prakse: DECEMBAR 2010 – JUL 2011. GODINE

OSNOVNE INFORMACIJE O OBLASTIMA U KOJIMA SE OBAVLJA RADNA PRAKSA:
Za učešće u Univerzitetskom programu radne prakse u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine 2010/11, predviđeno je učešće 45 kandidata od ukupnog broja prijavljenih na Konkurs. Izabrani kandidati će obavljati radnu praksu u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine i/ili u javnim preduzećima, ustanovama i organizacijama čiji je osnivač Skupština jedinice lokalne samouprave. Odabir kandidata se vrši na osnovu podnete dokumentacije, a u skladu sa iskazanim potrebama i prednostima koje poseduje sam kandidat.
Učesnici Programa (stažisti), imaju obavezu da u okviru prakse izvršavaju određene zadatke, u trajanju od najmanje 15 časova nedeljno. Pri tome, rad svakog stažiste će pratiti odabrani mentor.
U skladu sa principom jednakih mogućnosti, ohrabruju se osobe ženskog pola, pripadnici nacionalnih manjina kao i osobe sa invaliditetom da se prijave na Konkurs.

PREGLED MESTA RADNE PRAKSE I TRAŽENIH PROFILA UČESNIKA:
Radna praksa će se obavljati u jedinicama lokalanih samouprava koje su potvrdile učešće u Programu, a to su:
Opštine
ADA, BAČKI PETROVAC, BEOČIN, BEČEJ, ŽABALJ, ŽITIŠTE, KANJIŽA, KOVIN, KOVAČICA, KULA, MALI IĐOŠ, NOVI BEČEJ, NOVI KNEŽEVAC, OPOVO, PEĆINCI, RUMA, SENTA, TEMERIN, ČOKA, ŠID.

Gradovi
NOVI SAD, ZRENJANIN, PANČEVO, SOMBOR, SREMSKA MITROVICA, SUBOTICA.

ZAJEDNO SA POPUNJENOM PRIJAVOM, POTREBNO JE PODNETI I:
• biografiju na srpskom i engleskom jeziku
• potvrdu od fakulteta o trenutnom statusu (za studente) ili fotokopiju uverenja o završenim studijama ili diplome (za osobe koje su završile studije)
• dve fotografije (3×3,5 cm).

You may also like