Pokrajina za bolji položaj žena i muškaraca

Sremska Mitrovica – Sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisao je konkurs za raspodelu 1,4 miliona dinara.

Na konkurs mogu da se prijave neprofitne organizacije, odnosno udruženja građana, a najveći iznos za koji može da se konkuriše je 110 hiljada dinara. Konkurs je otvoren do 20. oktobra. Sredstva su namenjena za podsticanje aktivnosti i programa u oblasti rada i zapošljavanja, posebno za kategoriju građana koji se teško zapošljavaju, za podršku programima i aktivnostima kojima se podstiče ekonomsko osnaživanje i edukacija žena, a posebno ranjive kategorije žena. Osim ovoga novac se dodeljuje i projektima koji se bave suzbijanjem nasilja nad ženama i za one koji promovišu rodnu ravnopravnost.

You May Also Like