Sremska Mitrovica – Predškolska ustanova „Pčelica“ kao i prethodnih nekoliko godina, i ove je upisala preko 2000 mališana sa teritorije sremskomitrovačke opštine.

U Sremskoj Mitrovici mališani uzrasta od jedne do sedam godina podeljeni su u 97 grupa po objektima ove predškolske ustanove na teritoriji grada , dok se u seoskim sredinama formirane grupe sa mališanima od šest godina, koji idu u predškolsku grupu.

U objektu „Maja“ koji se nalazi u stambenom naselju Dekanac, od septembra uvedena je jaslena grupa, tako da pored dece od tri do šest godina, u tom objektu mogu boraviti i deca uzrasta od jedne do tri godine, kazala je Nataša Kopčić, načelnica Gradske uprave za predškolsko obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i omladinu.

Tokom letnjeg raspusta, iako je „Pčelica“ radila, uspelo je da se odradi dosta radova na renoviranju objekata gde je to bilo neophodno. Tokom ovih radova, u objektu „Čuperak“ u mesnoj zajednici Laćarak, zamenjena je kompletna stolarija, dok se u objektu „Bubamara“ u naselju Matije Huđi trenutno obavljaju keramički i limarski radovi.

Ostali objekti predškolske ustanove, 1. septembar su dočekali okrečeni i pripremljeni za dolazak mališana.

Načelnica Gradske uprave za predškolsko obrazovanje, podseća da porodice koje su korisnici materijalnog obezbeđenja ne snose troškove boravka svoje dece u predškolskoj ustanovi, dok svi ostali roditelji plaćaju 20% troškova od pune ekonomske cene, dok 80% troškova snosi Grad Sremska Mitrovica.

You may also like