Sremska Mitrovica – Komunalni policajci u Sremskoj Mitrovici počeli su sa radom 01. novembra 2010. godine. Za prva tri meseca rada komunalne policije najviše prituži bilo je na račun divljih deponija, nepoštovanja kućnog reda u stambenim zgradama, prijavljivano je radno vreme kao i buka u mitrovačkim kafićima, a mitrovčanima je smetalo i nepropisno parkiranje automobila na javnim-zelenim površinama.
Proteklog meseca naši sugrađni su se najviše žalili na neuklanjanje snega i leda sa gradskih ulica. Takođe, bilo je i nekoliko pritužbi na vanpijačnu prodaju kao i na javnu rasvetu koja u pojedinim ulicama nije radila.
U svakom od ovih slučajeva komunalni policajci nakon prijave izlaze na teren, konstatuju problem, i upozore lice na štetu koja je , ili može da nastane.
Posle izdatog usmenog naređenja, obavlja se kontrola i ukoliko problem ne bude rešen, po potrebi, prosleđuje se komunalnoj inspekciji.
Trenutno su na ulicama našeg grada četiri komunalna policajca, a zbog potrebe za većim brojem radnika ovog profila od marta meseca će biti organizovana obuka za još tri komunalna policajca.
Svaki građanin Sremske Mitrovice, ukoliko uoči bilo koji problem , može se obratiti Info centru ili Gradskoj upravi za urbanizam na brojeve telefona:
022/610-566 ili 022/610-559

You may also like