Sremska Mitrovica – Premijer Mirko Cvetković, ministri prosvete i finansija Diana Dragutinović i Žarko Obradović i sindikati prosvete nisu sinoć postigli dogovor o poboljšanju materijalnog položaja i pregovori će danas biti nastavljeni.
U međuvremenu su sindikati prosvete smanjili svoje zahteve sa 7,8 na 5,5 milijardi dinara za poboljšanje materijalnog položaja. Dogovoreno je da sindikati danas vlastima dostave konačan predlog za povećanje plata u ovoj godini, uz uslov da se to povećanje odnosi na sve zaposlene u javnom sektoru i na penzionere.
Ukoliko se dogovori sa premijerom danas ne završe, novi pregovori u Agenciji za mirno rešavanje sporova održaće se u ponedeljak.

You may also like