Sremska Mitrovica – Ovogodišnji osmaci biće prvi koji će svoje obavezno osmogodišnje školovanje završiti polaganjem završnog ispita.
Osnovna razlika između dosadašnjeg i ovogodišnjeg polaganja je da će ove godine ispit morati da polažu svi učenici, a ne kao do sada samo oni koji žele da nastave školovanje u četvorogodišnjim srednjim školama. I ove godine polagaće se testovi iz maternjeg jezika i matematike i na svakom će, kao i do sada, učenik moći da osvoji maksimalno po 20 bodova.
U Ministarstvu prosvete trenutno je u toku obuka nastavnika, kako za pripremanje učenika, tako i za sprovođenje završnog ispita.
Ministarstvo prosvete Republike Srbije i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja počeli su da obučavaju direktore, nastavnike i školsko osoblje za realizaciju završnog ispita na kraju osnovnog školovanja. U ovom krugu obuke će se organizovati u 117 škola u Srbiji, od čega su 36 u Vojvodini. Obuka za predstavnike iz Sremskog okruga organizovana je za 5. februar u Novom Sadu.
U ovom krugu biće obučeni direktori, pedagozi ili psiholozi i nastavnici srpskog jezika i matematike i to će biti uvod u sveobuhvatan trening koji će od marta biti organizovan za sve 1.302 osnovne škole u Srbiji.
Na obuci će se na predavanjima i radu po grupama polaznici upoznati s primenom obrazovnih standarda u nastavi srpskog jezika i matematike, vrednovanjem nastave i učenja i sprovođenjem završnog ispita u osnovnom obrazovanju.
Istovremeno se privodi kraju i izrada zbirki za pripremu učenika za polaganje završnog ispita.
U odnosu na prethodne godine u ovogodišnjim zbirkama će biti potpuno novi zadaci, koji će biti u skladu s propisanim standardima postignuća, to jest s onim što su u školi učili.
Zbirke zadataka za pripremu trebalo bi da budu objavljene do kraja ovog meseca. Novina je da će prvi put ove godine zbirke biti dostupne i u elektronskom obiliku, pored štampanih, koje će se kao i ranijih godina prodavati, zainteresovani će do zbirki moći da dođu i besplatno na sajtu Ministarstva prosvete.
Zbirke za pripremu završnog ispita imaće 320, odnosno 350 pitanja, a na samom ispitu u svakom testu biće polovina pitanja koja će se naći u novim zbirkama. Četvrtina pitanja na svakom testu biće takođe iz ovih zbirki, ali će u njima biti izmenjene numeričke vrednosti, kada je matematika u pitanju ili redosled ponuđenih odgovora, kod zadataka iz maternjeg jezika.

You may also like