Elektrodistribucija obaveštava

Sremska Mitrovica – Elektrodistribucija Sremska Mitrovica obaveštava kupce da su računi za utrošenu električnu energiju za sve kategorije, za juli 2011g. urađeni i dostavljeni.

Iz Elektrodistribucije apeluju na potrošače električne energije da poštuju rokove plaćanja koji su naznačeni na računima. Kupci iz kategorije ,, domaćinstvo” time ostvaruju stimulativni, mesečni popust od 5% koji je uslov da se ostvare i ostali popusti (popust za racionalnu potrošnju do 350kwh od 11,89%, socijalni popust i poseban popust za socijalno ugrožene od 35%).

Prema kupcima električne energije koji imaju višemesečna dugovanja, inteziviraćemo sve zakonski dozvoljene mere kako bi naplatili svoja potraživanja.

You May Also Like